Kuluttajatutkimukset

Kattava tietokantamme ja yhteystietomme antavat mahdollisuuden tehdä kuluttajatutkimuksia, jotka kohdistetaan valikoituihin kohderyhmien osiin oikeaan aikaan perheen kehitykseen nähden. Kysymykset laaditaan yrityksenne tarpeiden mukaan, ja ne voidaan kohdentaa, jotta saadaan parempi käsitys kuluttajaprofiileista ja kulutuskäyttäytymisestä sekä erityistietoja kohderyhmänne tarpeista, toiveista ja mielipiteistä, jotka liittyvät yrityksenne tavaramerkkiin ja tuotteeseen.